Welkom op onze website

contact foto camiel van lamoen
Beste lezer,

Al geruime tijd zijn wij in onze parochie met elkaar bezig geweest voor de totstandkoming van een pastoraal beleidsplan, waarin onze visie op de parochie verwoord wordt en waarin we de plannen uiteenzetten, die we belangrijk vinden om in de komende jaren te realiseren.

We zijn daarvoor regelmatig bij elkaar gekomen met een groep actief betrokken vrijwilligers en parochianen uit alle zes onze kerkdorpen om met elkaar te overleggen en een goede strategie uit te zetten voor de nabije toekomst. We noemen dit de “denktank”.

Het resultaat van al deze besprekingen is samengevat in het pastoraal beleidsplan van onze St. Willibrordusparochie van 2017 tot 2022. Daaraan toegevoegd is een beleidspagina over de voornemens op financieel gebied en een paragraaf over de gebouwen in onze parochie. Dit geheel geeft de plannen weer die we hebben met de parochie in de komende jaren en we geven aan waar de prioriteiten liggen. Omdat het Bisdom aan alle parochies vraagt om een dergelijk plan samen te stellen is het ook naar onze Bisschop toegezonden.

Voor al wie belangstelling heeft voor dit richtinggevende beleidsplan: u kunt het vinden via deze link. Daarnaast vindt u het beleidsplan ook in een gedrukte versie achter in onze kerken. U mag het ten allen tijd meenemen.

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar uw reacties op dit beleidsplan.

Mocht u belangstelling hebben voor één of meerdere activiteiten die in het pastoraal beleidsplan aan de orde worden gesteld of wilt u reageren, dan vinden wij het heel fijn als u zich daarvoor wilt aanmelden. Dit kan bij ons parochiecentrum onder telefoonnummer 0497-512235 of via de website.

In deze tijd zijn voor elke parochie visie en toekomstbeleid van essentieel belang. Het gaat om belangrijke keuzes die we samen maken. Wij hopen dat velen hieraan willen meewerken.

Lees het beleidsplan eens goed door. Wij hopen dat u er aan wilt meedoen.

Met vriendelijke groeten,
pastoor van Lamoen
.

Eerste communie Eersel

Op zondag 21 mei deden kinderen uit Eersel uit de groepen 4 van de Jacobus, Wereldwijd, Busseltje en de Pyramide hun eerste communie. We hebben er in een voorstellingsviering, doopviering, palmpasen en een aantal kindermiddagen samen naartoe geleefd. Nadat we op vrijdag samen alles hebben geoefend, was iedereen er zondag klaar voor. Zo zat zondagochtend …

Meer lezen

Vormsel in DES

Het vormsel vond plaats op zaterdag 13 mei 2017 in de Willibrordus kerk in Eersel. Het vormsel werd toegediend door Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch. Hij maakte er samen met pastoor van Lamoen en uiteraard alle vormeling een hele mooie viering van. De vormelingen en ook hun ouders kunnen er mooi op terug kijken. …

Meer lezen

Wie wil de Paaskaars?

Binnenkort willen we de Paaskaars van 2016 uit de kerk van Eersel gaan verloten. Als u hiervoor belangstelling heeft of iemand kent die daar heel blij mee zou zijn, geef dan die naam, het adres en het telefoonnummer door aan het parochiecentrum (0497-512235) of doe die in een envelop in de brievenbus van de pastorie. …

Meer lezen

Voorjaar-special ‘De goede herder’ voor de kleinste parochianen

Ken je het verhaal van de goede herder en het verloren schaapje? Een herder had wel 100 schapen…. en hij houdt van elk schaapje even veel. Of het nu een ondeugend schaapje is, een beetje wild is, of een vlekje heeft. Elk schaapje hoort erbij.  Iedere dag telt hij zijn schaapjes. Op een dag ….. …

Meer lezen