Welkom op onze website

contact foto camiel van lamoen
Beste lezer,

Al geruime tijd zijn wij in onze parochie met elkaar bezig geweest voor de totstandkoming van een pastoraal beleidsplan, waarin onze visie op de parochie verwoord wordt en waarin we de plannen uiteenzetten, die we belangrijk vinden om in de komende jaren te realiseren.

We zijn daarvoor regelmatig bij elkaar gekomen met een groep actief betrokken vrijwilligers en parochianen uit alle zes onze kerkdorpen om met elkaar te overleggen en een goede strategie uit te zetten voor de nabije toekomst. We noemen dit de “denktank”.

Het resultaat van al deze besprekingen is samengevat in het pastoraal beleidsplan van onze St. Willibrordusparochie van 2017 tot 2022. Daaraan toegevoegd is een beleidspagina over de voornemens op financieel gebied en een paragraaf over de gebouwen in onze parochie. Dit geheel geeft de plannen weer die we hebben met de parochie in de komende jaren en we geven aan waar de prioriteiten liggen. Omdat het Bisdom aan alle parochies vraagt om een dergelijk plan samen te stellen is het ook naar onze Bisschop toegezonden.

Voor al wie belangstelling heeft voor dit richtinggevende beleidsplan: u kunt het vinden via deze link. Daarnaast vindt u het beleidsplan ook in een gedrukte versie achter in onze kerken. U mag het ten allen tijd meenemen.

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar uw reacties op dit beleidsplan.

Mocht u belangstelling hebben voor één of meerdere activiteiten die in het pastoraal beleidsplan aan de orde worden gesteld of wilt u reageren, dan vinden wij het heel fijn als u zich daarvoor wilt aanmelden. Dit kan bij ons parochiecentrum onder telefoonnummer 0497-512235 of via de website.

In deze tijd zijn voor elke parochie visie en toekomstbeleid van essentieel belang. Het gaat om belangrijke keuzes die we samen maken. Wij hopen dat velen hieraan willen meewerken.

Lees het beleidsplan eens goed door. Wij hopen dat u er aan wilt meedoen.

Met vriendelijke groeten,
pastoor van Lamoen
.

Paaskaars.

De verloting van de Paaskaars heeft inmiddels plaats gevonden. De bewoners van Gebint 68A heeft de Paaskaars ontvangen.

Meer lezen

Einde van de vliegenplaag….?

Het torentje gaat open. Woensdagmorgen stond er een grote kraan naast de Luciakerk. Doel was om het torentje, dat goed afgesloten was, te openen en de wind er vrij spel te geven zodat er geen vliegen meer nestelen en zich van hieruit verspreiden in de kerk. Al vanaf de 70er jaren kampen we in de …

Meer lezen

Sprituele wandeling in Steensel; een terugblik

  Het was een heerlijk warme zomeravond. Zo’n 14 volwassenen en 2 kinderen hadden zich rond 18.30 uur verzameld op het kerkplein in Steensel. We gingen op pad voor deze kleine pelgrimsroute en stopten een keer of drie om samen te praten over wat ons bezighoudt betreffend het thema: “De vreemde en de vreemdeling’. We …

Meer lezen

Sprituele Wandeling op woensdag 20 juni in en rond Steensel

  Pastoor van Lamoen nodigt u van harte uit om samen met hem een spirituele wandeling te maken. Tijdens de wandeling lopen we met elkaar op en praten wat met elkaar. We stoppen onderweg drie keer om in een kring samen een geloofs- of levensvraag te bespreken. Het thema van deze spirituele wandeling is ‘DE …

Meer lezen