Welkom op onze website

contact foto camiel van lamoen
Beste lezer,

Al geruime tijd zijn wij in onze parochie met elkaar bezig geweest voor de totstandkoming van een pastoraal beleidsplan, waarin onze visie op de parochie verwoord wordt en waarin we de plannen uiteenzetten, die we belangrijk vinden om in de komende jaren te realiseren.

We zijn daarvoor regelmatig bij elkaar gekomen met een groep actief betrokken vrijwilligers en parochianen uit alle zes onze kerkdorpen om met elkaar te overleggen en een goede strategie uit te zetten voor de nabije toekomst. We noemen dit de “denktank”.

Het resultaat van al deze besprekingen is samengevat in het pastoraal beleidsplan van onze St. Willibrordusparochie van 2017 tot 2022. Daaraan toegevoegd is een beleidspagina over de voornemens op financieel gebied en een paragraaf over de gebouwen in onze parochie. Dit geheel geeft de plannen weer die we hebben met de parochie in de komende jaren en we geven aan waar de prioriteiten liggen. Omdat het Bisdom aan alle parochies vraagt om een dergelijk plan samen te stellen is het ook naar onze Bisschop toegezonden.

Voor al wie belangstelling heeft voor dit richtinggevende beleidsplan: u kunt het vinden via deze link. Daarnaast vindt u het beleidsplan ook in een gedrukte versie achter in onze kerken. U mag het ten allen tijd meenemen.

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar uw reacties op dit beleidsplan.

Mocht u belangstelling hebben voor één of meerdere activiteiten die in het pastoraal beleidsplan aan de orde worden gesteld of wilt u reageren, dan vinden wij het heel fijn als u zich daarvoor wilt aanmelden. Dit kan bij ons parochiecentrum onder telefoonnummer 0497-512235 of via de website.

In deze tijd zijn voor elke parochie visie en toekomstbeleid van essentieel belang. Het gaat om belangrijke keuzes die we samen maken. Wij hopen dat velen hieraan willen meewerken.

Lees het beleidsplan eens goed door. Wij hopen dat u er aan wilt meedoen.

Met vriendelijke groeten,
pastoor van Lamoen
.

HOE houden wij ONZE kerken OPEN?

Beste parochiaan, Elk jaar vindt er in Nederland een actie plaats om de financiële positie van de plaatselijke kerk gezond te houden. Veelal gebeurd dat onder de naam ‘Actie Kerkbalans’ óf ‘Actie Kerkbijdrage’. Vanaf de fusie van de 6 kerken in de gemeente Eersel is er nog géén gezamenlijke actie geweest. Vanaf dit jaar maken …

Meer lezen

Grote belangstelling ‘Bij Jezus op de muisjes’

Zo’n zestig kinderen van 0 tot 6 jaar en even zoveel volwassenen zaten woensdagmiddag 27 december jl. bij de mooi versierde grote kerstboom in de St. Willibrorduskerk te Eersel en luisterden naar het kerstverhaal. Ieder jaar komen de aller-allerkleinste parochiaantjes op de woensdagmiddag na Kerstmis bij Jezus op de muisjes. Pastoor van Lamoen vertelt het …

Meer lezen

Mededeling

Zondag 7 januari a.s. zal na de eucharistieviering van 09.30 uur de nieuwjaarsreceptie plaats vinden in de Willibrorduskerk te Eersel.

Meer lezen

Nieuw lid parochiebestuur stelt zich voor

Als nieuw lid van het parochiebestuur van de parochie Eersel wil ik me graag even aan jullie voorstellen. Ik ben Piet Hooijmaijers, geboren in 1939 in Dongen als oudste van een gezin met 8 kinderen. Na het afronden van mijn studie chemie in 1959 heb ik met veel plezier gewerkt bij laboratoria van Philips, de …

Meer lezen