Welkom op onze website

contact foto camiel van lamoen
Beste lezer,

Al geruime tijd zijn wij in onze parochie met elkaar bezig geweest voor de totstandkoming van een pastoraal beleidsplan, waarin onze visie op de parochie verwoord wordt en waarin we de plannen uiteenzetten, die we belangrijk vinden om in de komende jaren te realiseren.

We zijn daarvoor regelmatig bij elkaar gekomen met een groep actief betrokken vrijwilligers en parochianen uit alle zes onze kerkdorpen om met elkaar te overleggen en een goede strategie uit te zetten voor de nabije toekomst. We noemen dit de “denktank”.

Het resultaat van al deze besprekingen is samengevat in het pastoraal beleidsplan van onze St. Willibrordusparochie van 2017 tot 2022. Daaraan toegevoegd is een beleidspagina over de voornemens op financieel gebied en een paragraaf over de gebouwen in onze parochie. Dit geheel geeft de plannen weer die we hebben met de parochie in de komende jaren en we geven aan waar de prioriteiten liggen. Omdat het Bisdom aan alle parochies vraagt om een dergelijk plan samen te stellen is het ook naar onze Bisschop toegezonden.

Voor al wie belangstelling heeft voor dit richtinggevende beleidsplan: u kunt het vinden via deze link. Daarnaast vindt u het beleidsplan ook in een gedrukte versie achter in onze kerken. U mag het ten allen tijd meenemen.

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar uw reacties op dit beleidsplan.

Mocht u belangstelling hebben voor één of meerdere activiteiten die in het pastoraal beleidsplan aan de orde worden gesteld of wilt u reageren, dan vinden wij het heel fijn als u zich daarvoor wilt aanmelden. Dit kan bij ons parochiecentrum onder telefoonnummer 0497-512235 of via de website.

In deze tijd zijn voor elke parochie visie en toekomstbeleid van essentieel belang. Het gaat om belangrijke keuzes die we samen maken. Wij hopen dat velen hieraan willen meewerken.

Lees het beleidsplan eens goed door. Wij hopen dat u er aan wilt meedoen.

Met vriendelijke groeten,
pastoor van Lamoen
.

Franciscusviering.

NAJAARS-SPECIAL 30 september 2018 16.00 – 16.45 uur Willibrorduskerk Eersel Op 4 oktober is het dierendag. Weet je waar dat vandaan komt? Het is de feestdag van Franciscus van Assisi, de heilige, waarvan men zegt dat hij met dieren kon praten. Zijn boodschap is liefde: liefde voor de schepping, voor de mens, voor dieren en …

Meer lezen

Mededeling Parochiebestuur St.Willibrordus Eersel

Op 25 september 2018 zal een informatiebijeenkomst worden gehouden in het gemeenschapshuis te Knegsel, aanvang 19.30 uur, waarin het parochiebestuur de leden van de contactgroepen als ook aan belangstellende vrijwilligers informatie zal geven over de huidige stand van zaken in de gefuseerde parochie. In deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde. Kennismaking met …

Meer lezen

Monumentendagen 2018

In het kader van de open monumentendagen op zaterdag 8 en zondag 9 september stelt de Parochie St. Willibrordus in de gemeente Eersel een aantal van haar monumenten open ter bezichtiging. U bent van harte uitgenodigd om de bijzondere gebouwen te komen bewonderen, een kaarsje te branden of gewoon voor een moment van bezinning. Zaterdag …

Meer lezen

Vooraankondiging belangrijke bijeenkomst.

Met alle kerkdorpen een belangrijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Deze avond is op dinsdag 25 September 2018. Het begint om half acht. Plaats: de Leenhoef te Knegsel.  

Meer lezen