Welkom op onze website

contact foto camiel van lamoen
Beste lezer,

Al geruime tijd zijn wij in onze parochie met elkaar bezig geweest voor de totstandkoming van een pastoraal beleidsplan, waarin onze visie op de parochie verwoord wordt en waarin we de plannen uiteenzetten, die we belangrijk vinden om in de komende jaren te realiseren.

We zijn daarvoor regelmatig bij elkaar gekomen met een groep actief betrokken vrijwilligers en parochianen uit alle zes onze kerkdorpen om met elkaar te overleggen en een goede strategie uit te zetten voor de nabije toekomst. We noemen dit de “denktank”.

Het resultaat van al deze besprekingen is samengevat in het pastoraal beleidsplan van onze St. Willibrordusparochie van 2017 tot 2022. Daaraan toegevoegd is een beleidspagina over de voornemens op financieel gebied en een paragraaf over de gebouwen in onze parochie. Dit geheel geeft de plannen weer die we hebben met de parochie in de komende jaren en we geven aan waar de prioriteiten liggen. Omdat het Bisdom aan alle parochies vraagt om een dergelijk plan samen te stellen is het ook naar onze Bisschop toegezonden.

Voor al wie belangstelling heeft voor dit richtinggevende beleidsplan: u kunt het vinden via deze link. Daarnaast vindt u het beleidsplan ook in een gedrukte versie achter in onze kerken. U mag het ten allen tijd meenemen.

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar uw reacties op dit beleidsplan.

Mocht u belangstelling hebben voor één of meerdere activiteiten die in het pastoraal beleidsplan aan de orde worden gesteld of wilt u reageren, dan vinden wij het heel fijn als u zich daarvoor wilt aanmelden. Dit kan bij ons parochiecentrum onder telefoonnummer 0497-512235 of via de website.

In deze tijd zijn voor elke parochie visie en toekomstbeleid van essentieel belang. Het gaat om belangrijke keuzes die we samen maken. Wij hopen dat velen hieraan willen meewerken.

Lees het beleidsplan eens goed door. Wij hopen dat u er aan wilt meedoen.

Met vriendelijke groeten,
pastoor van Lamoen
.

Gevonden

Op 19 oktober j.l. s ’avonds bij de kerk 2 sleutels. Op 28 oktober j.l. rond 16.30 uur op het kerkhof een gouden sieraad ketting/armband. Inlichtingen: Parochiecentrum Eersel, tel. 0497-512235.  

Meer lezen

Parochie steunt Voedselbank Bladel

En weer wordt het Kerst…. Evenals vorig jaar organiseert contactgroep “Rondom de toren” ook nu weer een inzamelingsactie ten behoeve van de Stichting Voedselbank Bladel/Eersel. Het is een traditie geworden deze actie rond de Kerstdagen te houden. Ook dit jaar doen we dat niet alleen en zijn we erg blij met de samenwerking van alle …

Meer lezen

Geslaagde spirituele wandeling Wintelre

  Geen doodlopende weg De eerste spirituele wandeling in Wintelre was een succes. 16 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van Pastoor Van Lamoen om een eindje met elkaar te wandelen en na te denken over vragen die te maken hebben met leven en dood. Nu we binnenkort in de parochie Allerheiligen en Allerzielen …

Meer lezen

Herdertjesviering op Kerstavond

Op Kerstavond 24 december wordt telkens om 18.00 uur voor de kinderen en jonge gezinnen in onze parochie een speciale herdertjesviering gehouden in onze kerk in Eersel om het kerstfeest te openen met en voor de jongsten onder ons. In de afgelopen periode hebben we deze herdertjesviering zorgvuldig met elkaar geëvalueerd en samen met de …

Meer lezen