Welkom op onze website

contact foto camiel van lamoenMISSIE van de ST. WILLIBRORUSPAROCHIE:
De Willibrordusparochie verbindt mensen om met aandacht voor elkaar en voor de noden in de samenleving, lerend, vierend en dienend te handelen vanuit het geloof in Christus.
Zij inspireert om -net als de Goede Herder- herder te zijn voor elkaar, zeker op belangrijke momenten in het leven van mensen.
Zij doet dit in verbondenheid met de katholieke traditie en de Wereldkerk en tegelijkertijd met ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en geloofsuiting.

Fusie
Sinds 1 mei 2014 vormen de kerkdorpen Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre één parochie. Tijdens de daaraan voorafgaande fusiebesprekingen en in de tijd daarna is en wordt nog steeds actief gewerkt om te komen tot organisatorische eenwording. Het samenvoegen betreft velerlei terreinen zoals financiën, tarieven, onderhoud gebouwen, inkoop materialen en energie, onderhoud en beheer begraafplaatsen, loon- en ledenadministratie en vrijwilligersbeleid. Maar hoe belangrijk dit werk ook is, een  parochie is pas één parochie als hmission statement A4 -samen rond altaaret ook zo gevoeld en beleefd wordt. Dat is geen organisatorische maar een emotionele weg en deze zal veel meer tijd in beslag nemen. We zijn immers de gang van zaken in onze kerkdorpen gewend zoals ze gaan en dit is ook ieder kerkdorp zo vertrouwd. Maar om de pastorale activiteiten ook in de toekomst vorm en inhoud te kunnen blijven geven is ook samenwerking op het pastorale vlak tussen de zes kerkdorpen noodzakelijk. Samenwering op dit vlak betekent met name dat je het samen eens moet zijn over datgene waar je als parochie voor staat en waarvoor je gaat. Het formuleren van een gezamenlijke visie en missie is dan heel belangrijk.

Mission statement
mission statement A4 - moeder TheresaDat kerkdorpen samen één parochie vormen, is gezien de vergrijzing, de vermindering van financiën, de afname van beschikbaarheid van vrijwilligers en het verminderen van het aantal priesters voor de toekomst onontkoombaar. Tegelijkertijd is een verandering ook altijd een uitdaging. Wat voor parochie willen wij zijn? Wat streven wij na? Hoe zien wij de ideale parochie? Wat is de essentie van parochie-zijn? Om gedegen antwoord te krijgen hebben wij deze vragen in drie bijeenkomsten voorgelegd aan een afvaardiging van onze zes kerkdorpen, aan het pastorale team en aan het parochiebestuur. Centrale waarden van onze parochie blijken ‘aandacht voor elkaar’ en het streven ‘een bron van inspiratie’ te zijn. Een derde kernwaarde is het vinden van de ‘harmonie tussen ruimte voor uniciteit en het onderdeel uitmaken van een wereldkerk’. Naar aanleiding van wat in essentie in de gesprekken met kerkdorpen, pastoraal team en bestuur is gezegd, is een mission statement geformuleerd. Dit mission statement zal als leidraad dienen voor de werkterreinen van onze parochie – leren, dienen, vieren en parochieopbouw- en zo de basis vormen voor een pastoraal beleidsplan.

Pastoraal beleidsplan
mission statement A4 -paus kust kindWaarbij een fusie bedoeld is om in de toekomst te overleven als Kerk, is een mission statement bedoeld om uit te dagen om met hernieuwde energie gericht te werk te gaan. Elk van onze kerkdorpen heeft zijn eigenheid. Sinds jaar en dag, van generatie op generatie, hebben mensen zich in elk van deze kerkdorpen ingezet, in de eigen problematiek die iedere tijd met zich meebracht, om deze parochies vruchtbaar te laten zijn. Specifieke activiteiten en projecten van de kerkdorpen zoals deze nu georganiseerd worden, zijn en blijven heel belangrijk. Tegelijkertijd is het goed om op pastoraal vlak de krachten te bundelen en elkaar te versterken en  nieuwe initiatieven te ontplooien.

Pastoor Camiel van Lamoen

Voorjaar-special ‘De goede herder’ voor de kleinste parochianen

Ken je het verhaal van de goede herder en het verloren schaapje? Een herder had wel 100 schapen…. en hij houdt van elk schaapje even veel. Of het nu een ondeugend schaapje is, een beetje wild is, of een vlekje heeft. Elk schaapje hoort erbij.  Iedere dag telt hij zijn schaapjes. Op een dag ….. …

Meer lezen

H. Vormsel

                         Jop Jorissen     –  Aniek Verhees          Linda Boerboom       –  Amy Bierens            Lieke Kruijssen      –  Claudia van der Sande            Ruben Kuijpers      –  Toon van de Ven      Teun van der Aalst       –  Jouri Theuws                 Tim Theuws      –  Daan Kox                           Julia Bouwdewijns      Op zaterdag 13 mei om 18.00 uur …

Meer lezen

Vormelingen waren in Den Bosch

Op woensdag 8 maart 2017 zijn alle vormelingen van onze parochie op stap gegaan naar Den Bosch. Dit hoort bij hun vormselvoorbereiding. Zij zullen allemaal binnenkort het vormsel ontvangen. De ene groep in Wintelre en de andere groep in Eersel. Heel mooi was het om samen met deze grote club jongeren dit uitstapje te mogen …

Meer lezen

60 Jaar Internationale Bouworde

De Internationale Bouworde bestaat 60 jaar. We zoeken mooie verhalen! Al sinds 1957 organiseert St. IBO-Nederland de inzet van vrijwilligers in hulpprojecten wereldwijd. Dat willen we vieren! We brengen daarom dit jaar een extra dikke Jubileumeditie uit van onze nieuwsbrief, met daarin de verhalen van vrijwilligers die in het (verre) verleden met ons zijn meegegaan. …

Meer lezen