Welkom op onze website

contact foto camiel van lamoen
Beste lezer,

Al geruime tijd zijn wij in onze parochie met elkaar bezig geweest voor de totstandkoming van een pastoraal beleidsplan, waarin onze visie op de parochie verwoord wordt en waarin we de plannen uiteenzetten, die we belangrijk vinden om in de komende jaren te realiseren.

We zijn daarvoor regelmatig bij elkaar gekomen met een groep actief betrokken vrijwilligers en parochianen uit alle zes onze kerkdorpen om met elkaar te overleggen en een goede strategie uit te zetten voor de nabije toekomst. We noemen dit de “denktank”.

Het resultaat van al deze besprekingen is samengevat in het pastoraal beleidsplan van onze St. Willibrordusparochie van 2017 tot 2022. Daaraan toegevoegd is een beleidspagina over de voornemens op financieel gebied en een paragraaf over de gebouwen in onze parochie. Dit geheel geeft de plannen weer die we hebben met de parochie in de komende jaren en we geven aan waar de prioriteiten liggen. Omdat het Bisdom aan alle parochies vraagt om een dergelijk plan samen te stellen is het ook naar onze Bisschop toegezonden.

Voor al wie belangstelling heeft voor dit richtinggevende beleidsplan: u kunt het vinden via deze link. Daarnaast vindt u het beleidsplan ook in een gedrukte versie achter in onze kerken. U mag het ten allen tijd meenemen.

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar uw reacties op dit beleidsplan.

Mocht u belangstelling hebben voor één of meerdere activiteiten die in het pastoraal beleidsplan aan de orde worden gesteld of wilt u reageren, dan vinden wij het heel fijn als u zich daarvoor wilt aanmelden. Dit kan bij ons parochiecentrum onder telefoonnummer 0497-512235 of via de website.

In deze tijd zijn voor elke parochie visie en toekomstbeleid van essentieel belang. Het gaat om belangrijke keuzes die we samen maken. Wij hopen dat velen hieraan willen meewerken.

Lees het beleidsplan eens goed door. Wij hopen dat u er aan wilt meedoen.

Met vriendelijke groeten,
pastoor van Lamoen
.

Jubileum 50 jaar dameskoor Steensel met jubilarissen

Het koor is opgericht in 1968 met als doel het verzorgen van rouw-en trouwdiensten. Dit gebeurt nog steeds, maar door het teruglopen hiervan, ligt het accent meer op de zondagsdiensten die wij, als onderdeel van het Gemengd koor, o.l.v. dirigente Riet Gosselink bijna wekelijks opluisteren. Het aantal leden varieerde in de loop der jaren. Momenteel …

Meer lezen

Inzameling voor voedselbank Eersel/Bladel

Wanneer?       Op zaterdag 8 december 2018 Hoe laat?         Van 10.00 uur tot 14.00 uur Waar?               In parochiecentrum bij de St.Willibrorduskerk,                               Kerkstraat 29 Eersel Wat?                Etenswaren: lang houdbaar & niet gekoeld Zoals: koffie, thee, pasta, rijst, mie, afbakbrood, muesli, toast, chocolade, jam, honing, stroop, hagelslag, chips, zoetwaren. Groenten, fruit, vlees, ragout …

Meer lezen

Kerstactiviteiten 2018

Kerstactiviteiten voor kinderen Kerstmis 2018 in de St.Willibrorduskerk in Eersel Herdertjesviering op maandag 24 december 2018 om 18.00 uur Een kerstviering voor jong en oud maar speciaal voor gezinnen met kinderen. We zingen samen kerstliedjes onder begeleiding van het opleidingsorkest van muziekvereniging De Goede Hoop en beleven het kerstverhaal.     Kerstspecial ‘Bij Jezus op …

Meer lezen

Sacrament van het Vormsel

Hallo, ik ben Enrique Endendijk Conesa. Ik ben 12 jaar oud en ik heb het Sacrament van het Vormsel gekregen in de Willibrorduskerk in Eersel (26 mei 2018). Ik wil graag vertellen hoe ik het beleefd heb. Er kwamen heel wat voorbereidingen bij. We gingen naar de huizen van andere vormelingen. Daar hebben we samen …

Meer lezen