Welkom op onze website

contact foto camiel van lamoen
Beste lezer,

Al geruime tijd zijn wij in onze parochie met elkaar bezig geweest voor de totstandkoming van een pastoraal beleidsplan, waarin onze visie op de parochie verwoord wordt en waarin we de plannen uiteenzetten, die we belangrijk vinden om in de komende jaren te realiseren.

We zijn daarvoor regelmatig bij elkaar gekomen met een groep actief betrokken vrijwilligers en parochianen uit alle zes onze kerkdorpen om met elkaar te overleggen en een goede strategie uit te zetten voor de nabije toekomst. We noemen dit de “denktank”.

Het resultaat van al deze besprekingen is samengevat in het pastoraal beleidsplan van onze St. Willibrordusparochie van 2017 tot 2022. Daaraan toegevoegd is een beleidspagina over de voornemens op financieel gebied en een paragraaf over de gebouwen in onze parochie. Dit geheel geeft de plannen weer die we hebben met de parochie in de komende jaren en we geven aan waar de prioriteiten liggen. Omdat het Bisdom aan alle parochies vraagt om een dergelijk plan samen te stellen is het ook naar onze Bisschop toegezonden.

Voor al wie belangstelling heeft voor dit richtinggevende beleidsplan: u kunt het vinden via deze link. Daarnaast vindt u het beleidsplan ook in een gedrukte versie achter in onze kerken. U mag het ten allen tijd meenemen.

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar uw reacties op dit beleidsplan.

Mocht u belangstelling hebben voor één of meerdere activiteiten die in het pastoraal beleidsplan aan de orde worden gesteld of wilt u reageren, dan vinden wij het heel fijn als u zich daarvoor wilt aanmelden. Dit kan bij ons parochiecentrum onder telefoonnummer 0497-512235 of via de website.

In deze tijd zijn voor elke parochie visie en toekomstbeleid van essentieel belang. Het gaat om belangrijke keuzes die we samen maken. Wij hopen dat velen hieraan willen meewerken.

Lees het beleidsplan eens goed door. Wij hopen dat u er aan wilt meedoen.

Met vriendelijke groeten,
pastoor van Lamoen
.

Wandel mee, ook u bent welkom!

SPIRITUELE WANDELINGEN 18 OKTOBER 2017 IN WINTELRE & 20 JUNI 2018 IN STEENSEL       Pastoor van Lamoen nodigt u van harte uit om samen met hem een spirituele wandeling te maken. Het is een wandeling van ongeveer 4 km. Tijdens de wandeling lopen we met elkaar op en praten wat met elkaar. We …

Meer lezen

Uitnodiging voor iedereen

Bijbelgroep: Kom op gesprek over de Bijbel! De bijbelgroep is een initiatief om samen met anderen in de Bijbel te lezen, naar elkaar te luisteren, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. De levensverhalen uit de Bijbel blijven immers actueel en het is interessant om met elkaar de vertaalslag naar de tijd van nu …

Meer lezen

Najaar-special Fransciscus voor onze kleinste parochianen.

Begin oktober is het altijd dierendag. Weet je waar dat vandaan komt? Het is de feestdag van Franciscus van Assisi, de heilige, waarvan men zegt, dat hij met dieren kon praten. Zijn boodschap is liefde: liefde voor de schepping, voor de mens, voor dieren en planten. Franciscus leefde heel lang geleden in Assisi, een klein …

Meer lezen

Communicanten 2018 Kerkdorp Eersel

2018 Inschrijfformulier communie Op bovenstaande link vindt u het aanmeldformulier voor de communicanten van volgend jaar. Op 12 september om 20.00 uur aan de Stokkelse kant van de Willibrorduskerk te Eersel is er de ouderavond. Met vriendelijke groet, Daniëlle Woestenberg – van Lith   06 48 45 95 99 Milja de Greef Heijneman               06 57 34 64 92

Meer lezen